Over Digigip

Digigip is Software om trajecten van cliënten meetbaar te ondersteunen. In het programma kan snel en accuraat de alertheid/spanningsopbouw van de cliënt ingevuld kan worden en uitgelezen kan worden in grafieken. Zo kan er veel meer inzicht ontstaan in het gedrag van de cliënt. Analyses kunnen onder andere plaatsvinden op fases van alertheid/spanningsopbouw, tijd, activiteit, plaats, specifieke gedragingen en werknemers.

Het programma is voor zowel langere als korte periodes in te zetten. Kortere periodes om als observatiesysteem te gebruiken. Langere periodes om als rapportagesysteem te gebruiken. 

Digigip is verkrijgbaar als softwarepakket om op eigen server te draaien en als webbased programma dat vanaf elke computer met internet is te bedienen.

De correlatie van gemeten waardes zijn snel uit te lezen middels grafieken.  Interne factoren versus Externe factoren.

  • Fase cliënt  ten opzichte van Activiteit
  • Fase cliënt  ten opzichte van Plaatsen
  • Fase cliënt  ten opzichte van Werknemer
  • Fase cliënt  ten opzichte van specifieke Gedragingen
  • Fase cliënt  ten opzichte van Tijd
  • Specifieke gedragingen ten opzichte van  Activiteit
  • Specifieke gedragingen ten opzichte van Werknemer
  • Specifieke gedragingen ten opzichte van Plaats
  • Specifieke gedragingen ten opzichte van Tijd